Kontrol Ar-Ge çalışmalarında planlanandan sapmaların belirlenmesi, gerçekleşen sonuçların planlanan doğrultuda gerçekleşmesi için gereken önlemlerin alınması veya değişen koşul ve durumlar doğrultusunda planların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili faaliyetlerin tümünü kapsar.

Ar-Ge çalışmalarında kontrolün aşamaları
a)Ar-Ge projelerinin kontrolü
b)Ar-Ge programlarının kontrolü
c)Ar-Ge biriminin/merkezinin kontrolü

Ar-Ge çalışmalarında kontrolün boyutları
1)Ekonomik açıdan kontrol
-Öngörülen zamanda ve maliyetlerde gerçekleşme,
-Net değer hesapları,
-Aylık/3 aylık raporlar,
-Proje raporlarının derlenmesiyle program raporları, program raporlarının derlenmesiyle birim/merkez raporları,

2)Etkinlik ve verimlilik açısından kontrol
-Bilimsel ve teknolojik bilgiye yapılan katkı ile bu katkıda bulunanlar arasında ki oranlama,
-Yapılan katkıda ki yenilik ve yaratıcılık düzeyi,
-Söz konusu yeniliğin, pazarın istediği zamanda ve rakiplerinden önce yapılmış olması,

3)Anaç ve politikalar açısından kontrol
-Organizasyonun ihtiyaçlarına cevap verme,
-Yenilikçi imaj ile yüksek nitelikli iş gücü için cazibe merkezi olma,
-Kamuoyu ve paydaşlar nezdinde saygınlık ve güvenilirlik

Ar-Ge kontrolünde temel sorunlar
1-Muhasebe sistemlerinin proje detayında maliyet takibi yapamaması
2-Projelerin sağladığı satış ve kar artışlarının açıkça belirlenememesi
3-Başarısız projelerinin maliyetlerinin, başarılı projelere paylaştırılması
4-Yeni ürünün pazara girmesiyle birlikte işletmenin pazarda ki bir başka ürünün pazar payının düşmesi
5-Bir yeniliğin gerçek başarı sağlamasında işletmenin diğer departmanlarının da (reklam,pazarlama vb.) katkılarının değerlendirilmesi
6-Ar-Ge faaliyetlerinin alternatif maliyetleri

Ar-Ge kontrolü Getiri Endeksi

Pİ=S1+S2+S3

Pi: Ar-Ge’ye yapılan harcamaların işletmeye sağladığı yararların toplamı
S1: Geliştirilen ve uygulanan yeniliğin sağladığı tasarrufların 1 yıllık değerleri
S2: 5 yıl süreyle yeni ürünlere ait yıllık satış değerlerinin %3’ü
S3: 2 yıl süreyle iyileştirilmiş ürünlere ait satış değerlerinin %2’si