Hollier yöntemi, iş istasyonlarında parça akışlarını büyükten küçüğe geliş-gidiş ağırlıklarına göre sıralamaya yarar.

Adım adım Hollier yöntemi hakkında genel olarak bakacak olursak;

Adım 1: Parçaların rota verilerinden yararlanarak geliş-gidiş şeması oluşturulur. Şemadaki veriler makineler arasındaki parça hareketleri göstermektedir. Makinelere dışarıdan gelen ve dışarı çıkan hareketler gösterilmez.
Adım 2: Her makine için “Geliş” ve “Gidiş” toplamları belirlenir.
Adım 3: Makineler “geliş” veya “gidiş” toplamları arasından en küçük değer bulunur. Eğer bu en küçük değer “geliş” toplamı ise makine sıranın başına yerleştirilir.Eğer bu en küçük değer “gidiş” toplamı ise makine sıranın sonuna yerleştirilir. Eğer farklı durumlar söz konusuysa;
•  Eğer iki farklı makinede en küçük değer “geliş” toplamı ya da “gidiş” toplamında olursa “gidiş/geliş” oranına bakılarak en küçük değerli olan seçilir.
• Eğer seçilen makinenin “geliş” ve “gidiş” toplamları eşitse bu makinenin atanması sonraya bırakılır.
• Eğer iki farklı makinede birinde “geliş” toplamı diğerinde “gidiş” toplamı en küçük olursa her iki makinede seçilir ve biri sıranın başına diğeri sıranın sonuna atanır.
Adım 4: Her makine atandıktan sonra “geliş – gidiş” şeması yeniden oluşturulur. Atanan makineye karşılık gelen satır ve sütun matristen çıkartılır ve geliş – gidiş toplamları yeniden hesaplanır.
Adım 5: Adım 3 ve 4 tüm makineler yerleştirilinceye kadar tekrarlanır.

9*9 luk geliş-gidiş matrisine hollier yöntemi uygulayalım;

Hollier yöntemi geliş-gidiş matrisi

Adım 1 : Seçimimiz 8 numaralı makine, bu değeri geliş toplamlarından bulduğumuz için ilk sıraya 8 numaralı makineyi yerleştiriyoruz.

1

Adım 2 : Bir önce ki aşamada seçtiğimiz 8. makine olmadan tekrar toplamları aldık ve 6 makinenin değeri en küçük çıktı, seçimimiz 6. makine bu değere gidiş değerinden ulaştığımız için son sıraya yerleştiriyoruz.

2

Adım 3

3

Adım 4

4

Adım 5

5

Adım 6

6

Adım 7

7

Adım 8

8

Tüm adımlardan sonra sıralamamız ;

8-7-9-1-2-3-4-5-6

Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa mutlaka sorun yardımcı olmaya çalışırım, sevgiyle kalın:)